CNC stroje

Zpátky na slovník

Pojem “CNC stroje” označují stroje s řízením číslicovým počítačem (Computer Numerical Control). Tyto stroje jsou navrženy tak, aby umožnily automatizované řízení a řízení pohybu nástrojů nebo pracovního stolu na základě instrukcí generovaných z počítačového programu.

Hlavní myšlenka CNC strojů spočívá v tom, že místo manuálního řízení a manipulace s nástroji, jako je tomu u konvenčních strojů, se veškerý pohyb řídí pomocí číslicového programu. To znamená, že uživatel vytváří nebo stahuje program z počítače, který obsahuje instrukce pro pohyb osy X, osy Y, osy Z a dalších os, které ovládají polohu a orientaci nástroje nebo pracovního stolu.

CNC stroje se používají v různých odvětvích a aplikacích, včetně:

 • CNC obráběcí stroje: Zahrnují CNC soustruhy a CNC frézky, které umožňují obrábění kovů, plastů a dalších materiálů s vysokou přesností.
 • CNC obráběcí centra: Jsou schopna provádět více operací obrábění na jednom stroji, což zvyšuje efektivitu výroby.
 • CNC laserové řezačky: Využívají laserový paprsek k přesnému a rychlému řezání materiálů.
 • CNC soustružnická centra: Jsou schopna kombinovat soustružení s frézováním a dalšími operacemi, což umožňuje výrobu složitých dílů.
 • CNC ohraňovací stroje: Používají se k ohýbání plechů a trubek s vysokou přesností.
 • Výhody CNC strojů zahrnují:
 • Vyšší přesnost: CNC stroje mohou dosáhnout velmi přesných výsledků, což je důležité v průmyslu, kde se požaduje vysoká kvalita a opakovatelnost.
 • Vyšší efektivita: Automatizovaný provoz umožňuje snížení doby cyklu a zvýšení produktivity.
 • Flexibilita: S pomocí počítačového programování může CNC stroj vyrobit různé díly s minimálními změnami v nastavení.
 • Snížení lidského zásahu: Méně manuálních zásahů znamená nižší pravděpodobnost lidských chyb.
 • CNC stroje jsou nezbytným nástrojem v moderním průmyslu a umožňují tvorbu složitých dílů a výrobků s vysokou přesností a efektivitou.
Zpátky na slovník