Nylon

Zpátky na slovník

Nylon je syntetický polymer, což je velký molekulární řetězec složený z opakujících se jednotek. Byl poprvé vyvinut v roce 1935 v laboratořích firmy DuPont a stal se jedním z prvních úspěšných syntetických polymerů používaných ve velkém měřítku.

Nylon má různé vlastnosti a použití v závislosti na konkrétní variantě a zpracování. Je známý pro svou pevnost, odolnost proti opotřebení, a schopnost odolávat vlhkosti. Díky těmto vlastnostem byl původně vyvinut jako náhrada pro hedvábí ve výrobě punčoch a dalšího textilu. Postupem času se však rozšířil do různých oblastí, včetně výroby oděvů, obuvi, šňůr, kartáčů, pružin a dalších výrobků.

Nylon se vyrábí polymerací monomerů, což jsou malé molekuly, které se spojují do dlouhých řetězců. Tato polymerace může probíhat za různých podmínek, což vede k různým typům nylonu s různými vlastnostmi. Existuje několik různých variant nylonu, jako například nylon 6, nylon 66, nylon 11, nylon 12 a další.

Celkově lze nylon považovat za jednoho z průkopníků v oblasti syntetických polymerů a jeho vlastnosti ho činí významným materiálem v mnoha průmyslových a spotřebních aplikacích.

Zpátky na slovník