Obrábění

Zpátky na slovník

Obrábění je proces odstraňování materiálu z pracovního kusu (obvykle kovu nebo plastu) s cílem dosáhnout požadovaného tvaru, rozměru nebo povrchové úpravy. Tento postup se používá v průmyslu, řemeslech a výrobních odvětvích k výrobě různých dílů a komponentů.

Existuje několik způsobů obrábění, zahrnující:

  • Frézování: Při frézování se otáčející frézovací nástroj odstraňuje materiál z pracovního kusu. Tímto způsobem lze vytvářet rovinné plochy, drážky, zářezy nebo komplexní tvary.
  • Soustružení: V soustružení se rotační nástroj (soustružnický nůž) odstraňuje materiál z otáčejícího se pracovního kusu, čímž se tvaruje vnější nebo vnitřní povrch dílu.
  • Broušení: Broušení se používá k dosažení vyšší přesnosti a lepší hladkosti povrchů. Abrazivní broušení se provádí pomocí brusného nářadí.
  • Obrábění frézkou: Tento postup spojuje frézování a soustružení pro vytváření složitých tvarů na otáčejícím se dílu.
  • Vrtání: Vrtání se používá k vytváření otvorů v materiálech. Používají se speciální vrtáky, které odstraňují materiál a vytvářejí průchod pro šrouby, hřebíky nebo jiné prvky.
  • Hoblování: Hoblování se používá k dosažení hladkých a rovinných povrchů na pracovním kusu.
  • Elektroeroze: Elektroeroze (EDM) je postup, při kterém se materiál odstraňuje vysokým proudem elektrického výboje.

Obrábění je klíčovým prvkem ve výrobě průmyslových dílů, strojů a výrobků. Moderní technologie a stroje, jako jsou CNC (Computer Numerical Control) stroje, umožňují vysoce přesné a automatizované obrábění, což zvyšuje efektivitu a kvalitu výroby.

Zpátky na slovník